Parkera i Åre

  • parkering.png

    Parkera i Åre Så här fungerar det med betalparkeringar i Åre.

I Åre är det betalparkering på de kommunala parkeringsplatserna centralt i Åre by. Parkeringsavgifternas syfte är att öka tillgängligheten av parkeringar och ge ett effektivare nyttjande av de befintliga parkeringsytorna. På så sätt hoppas man minska tiden det tar att leta efter ledig plats och den extra trafik det ger i byn. Helt enkelt skapas bättre möjligheter för att fler medborgare och gäster enkelt ska kunna uträtta sina dagliga ärenden i byn.

Ur ett säkerhetsperspektiv motverkas felparkeringar som kan äventyra räddningstjänstens och snöröjningens framkomlighet.

Åre är indelat i två parkeringszoner med avgift dagligen kl 9.00-18.00. 

Läs mer om avgifter och zonindelning här.

Parkeringar vid turistboende: 

Hotell och andra boendeanläggningar i Åre har egna parkeringsplatser och parkeringshus, och ansvarar på egen hand för dessa.

Parkeringar vid liftsystemet: 

Skistar ansvarar för sina parkeringar och vilka av dessa som är avgiftsbelagda.

Förutom kommunens parkeringar finns även privata parkeringar till exempel i Stationshusets parkeringsgarage och vid Coop Konsum. Vissa av dessa är avgiftsbelagda. Det finns också privata parkeringar som upplåts till rörelsehindrade, bland annat vid Coop Konsum och Torghuset.

Parkeringsförbud nattetid under vintern:

För att kunna sköta snöröjning under vintern är det parkeringsförbud kl. 03.00-06.00 mellan den 1 december och 30 april på kommunens allmänna parkeringsplatser. Privata aktörer som själva ansvarar för snöröjningen på sina parkeringsplatser kan ha andra regler.

 

Hitta dit

Välj område

Stäng

Vad söker du?

Din sökning gav inga träffar. Försök igen!
Stäng